+

Luxemburgo > União Europeia (Euro) (2002 - 2018)

Variedades
Ordenar: Ano
Ano1c2c5c10c20c50c€1€2Ano
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1€22007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c10c20c50c€1€22005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
Sistema monetário: 1 euro = 100 cêntimos
1c - 1 cêntimo
2c - 2 cêntimos
5c - 5 cêntimos
10c - 10 cêntimos
20c - 20 cêntimos
50c - 50 cêntimos
€1 - 1 euro
€2 - 2 euro
uCoin